Herní pravidla

Herní pravidla Jarov Ligy

Platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi, vyplývajícími ze specifických zvláštností herní formy 4+1:

Zde jsou pravidla fotbalu:

http://www.rozhodci-fotbal.cz/wp-content/uploads/Pravidla-fotbalu-1.7.2013.pdf

Začátek zápasů:

První utkání zpravidla začíná v každém dni již v 17:45 a následně vždy s hodinovým odstupem. Čekací doba je max. 5 minut.

 

Odložení zápasu:

Oznámení k náhradnímu termínu utkání 2 dny před utkáním: Pouze jedno možné odložení zápasu a pokuta 200 Kč.

O odložení informujete:
1) na e-mail: jarovliga@seznam.cz
2) napište do skupiny na Facebooku – Jarov Liga v malém fotbale – https://www.facebook.com/groups/140237735999078/
Odložení je možné jen v případě, že to oznámíte 2 dny (48 hodin) před začátkem daného utkání.

 

Hrací plocha:

Hraje se na UMT 3. generace na hřišti na Jarově o rozměrech 15x30m a na hřišti na Pražačce o rozměrech 20×40 m. Branky mají rozměr 2x3m jako klasické házenkářské. Pokutový kop se rozehrává ze vzdálenosti 6m od branky. Pokud nebudou z nějakého důvodu k dispozici házenkářské branky o rozměrech 2×3 m, je možné hrát na tkz. výřezy branek.

 

Míč:

Standardní velikost míče je č.4, pokud není jiná varianta je povolena velikost č. 5. Týmy jsou povinni přinést si jeden vlastní míč, který bude použit jako rezervní v případě, že všechny míče budou zakopnuté.

 

Start hráčů:

K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou na soupisce daného týmu a jsou uvedeny na webových stránkách jarovliga.vse.cz v příslušné lize po třetím týdnu. V případě, že nastoupí hráč mimo soupisku zápas bude kontumován. V případě nedostatku hráčů může nastoupit i hráč mimo soupisku se souhlasem soupeřícího týmu (existuje kolonka v zápise), poté platí výsledek dosažený na hřišti. Pokud soupeřící tým nesouhlasí s výjimkou hráče mimo soupisku NESMÍ nastoupit, jinak bude zápas kontumován.

Hráči se svým nástupem k utkání zavazují k dodržování pravidel Jarov Ligy. Hráči nastupují k utkání na vlastní nebezpečí!

 

Počet hráčů:

Hraje se systémem 4+1 na hřišti. Brankář musí být odlišen jinou barvou dresu. Na střídání je povolený libovolný počet náhradníků. V případě, že klesne počet hráčů týmu na tři (2+1) utkání je ukončeno.  V případě porušení tohoto pravidla je zápas kontumován. Minimální počet hráčů k zahájení utkání je 3+1. Jakmile dosáhne počet hráču na obou stranách minimálního počtu hráču je utkání zahájeno.

 

Střídání hráčů:

Probíhá hokejovým způsobem. Nově příchozí hráč se nesmí zapojit do kombinace do té doby než vystřídaný hráč opustí hrací plochu. Střídání hráčů je povoleno pouze v prostoru u středové čáry.

 

Výstroj hráčů:

Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojeni. Nesmí mít žádné doplňky jako prstýnky, řetízky, dřevěné náramky a jiné předměty, které by mohly způsobit zranění jak soupeři, tak samotnému hráči. Organizátoři rovněž nedoporučují hrát s brýlemi – v takovém případě hraje hráč na vlastní nebezpečí. Organizátoři povolují hrát v kopačkách s podrážkou turf, v sálových kopačkách nebo v teniskách,ostatní kopačky (lisovky, kolíky) jsou nepovolené – hráč bude vyloučen z utkání!!!

 

Pořadí v lize:

O pořadí v lize rozhoduje:

1. počet bodů

2. vzájemný zápas (v případě rovnosti bodů více týmů, je to počet bodů získaných v minitabulce)

3. rozdíl CELKOVÉHO skóre

4. Počet vstřelených gólů

 

Bodování:

Výhra 3 body

Remíza 1 bod

Prohra 0 bodů

 

Rozhodčí:

Hlavní rozhodčí je delegován organizátorem Jarov Ligy. Řídí utkání. Hráči a další osoby musí respektovat jeho rozhodnutí. Hlavní rozhodčí je zodpovědný za otevření hřiště minimálně 10 minut před výkopem utkání. Hlavní rozhodčí je zodpovědný za reportování zápasů na Facebook do skupiny Jarov Liga v malém fotbale.

Ukončit zápas může hlavní rozhodčí při opakovaném nesportovním chovaní.

Přerušit zápas může při bouřce, špatné viditelnosti, vážném zranění účastníka nebo při situaci, kdy není k dispozici ke hře ani jeden míč – v této situaci se čas zastavuje.

Vykázat ze hřiště jakéhokoli účastníka utkání, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem ve hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nesportovním chováním. Po skončení utkání uvede tuto skutečnost a její okolnosti v zápise o utkání. Takto vykázaný účastník opustí bez zbytečných prodlev hrací plochu (nesmí samozřejmě zůstat ani na hráčské lavičce). Napomenutí hráče signalizuje rozhodčí žlutou kartou, vyloučení hráče kartou červenou. Ostatní účastníky hry vykazuje ústně.

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

soupeřovy branky:

a) z nepřímého volného kopu

b) z vyhazování brankáře rukou

c) z autového kopu

d)ze středového bodu, při rozehrávce

V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

Rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co mu hráč úmyslně  přihrál míč nohou (od kolena dolů). Kolenem je malá domů povolena.

 

Asistent rozhodčího:

Asistent je nominován z řad týmů Jarov Ligy. Plní funkce, které vyplývají z pozice asistenta rozhodčího (signalizace autu, faulu, rohového kopu atd..)  a dále funkce, které na něj deleguje hlavní rozhodčí – např. měření času, zapisování gólů a trestů… V případě rozporu platí slovo hlavního rozhodčího.

V případě, že jsou oba dva rozhodčí delegovaní vedením Jarov Ligy, tak oba dva jsou v pozici hlavního rozhodčího a oba rozhodují o utkání a pískají.

 

Hrací doba:

Hrací doba utkání je 2×25 minut hrubého času s dodržením poločasové přestávky max 5 minut. Zdržování bude trestáno žlutou kartou.

 

Zahájení hry:

Rozehrává mužstvo, které vyhrálo los -způsob losu určuje hlavní rozhodčí. Hra je zahájena, jakmile se útočník dotkne balonu. Gól vsítěný z rozehrávky neplatí, pokud se před tím míčem nedotkl druhý útočící hráč. Rozehrává se ze středového bodu, samotná rozehrávka může směřovat jakýmkoli směrem, protihráč musí být od rozehrávajícího hráče vzdálen minimálně 3 metry.

 

Brankář:

Je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo tím, že si míč položí na zem. Při  výhozu (i když to není rozehrávka autu ale je to „ze hry“) nesmí přejít míč půlku hřiště (pokud se nedotkne země nebo hráče) – trestáno nepřímým kopem rozehrávaného z postranní čáry na půlce hřiště. Kroky brankáře v pokutovém území se ne­počítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře již jen nohou – v této chvíli může hrát i soupeř. Při uvádění míče do hry brankářem musí být hráči soupeře mimo po­kutové území. Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů.

Z kopu od branky (i z výkopu) lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

 

Ofsajd:

Pravidlo o ofsajdu neplatí.

 

Volné kopy, auty, rohové kopy:

Při rozehrávce volného kopu, autu, rohového kopu je míč do hry uváděn z klidu  nohou. Při rozehrávce autu, rohového kopu musí být míč umístěn vně hřiště, nebo na čáře ohraničující hřiště. Hráč soupeře musí stát nejméně 5m od míče v případě volného a nepřímého kopu, 2m od míče v případě autového kopu. Auty se kopou, ale nesmí z něj být dosažená branka přímou střelou, pokud není tečována.

Rozehrávka volného, nepřímého i autového kopu:

Po nařízení volného kopu musí hráči družstva, proti němuž je volný kop nařízen, z vlastní iniciativy a bez zbytečného otálení zaujmout předepsanou vzdálenost. Hráče, který toto ustanovení úmyslně nedodrží, a zdrží tak provedení volného kopu např. tím, že se postaví před míč, aby soupeř nemohl míč rozehrát, vyzve rozhodčí, aby tak učinil; v případě, že hráč výzvy rozhodčího neuposlechne, napomene ho rozhodčí za zdržování při navazování hry. Proviní-li se tímto způsobem několik hráčů, napomene rozhodčí toho hráče, který byl nejblíže k místu, z něhož se volný kop prováděl.

Zdržování při navazování hry

Každý pokus hráče zdržovat a promarňovat čas při navazování hry potrestá rozhodčí napomenutím. Hráč porušuje pravidlo, jestliže např.

  • postaví se před míč nebo zaujímá předepsanou vzdálenost zdlouhavým způsobem, aby znemožnil soupeři rychlé provedení kopu, nebo
  • úmyslně odnese, odkopne nebo odhodí míč od místa kopu nebo vhazování, přičemž není rozhodující, zda se tohoto přestupku dopustí hráč bránící nebo útočící strany, nebo

 

Nedodržení předepsané vzdálenosti

Přestupku se dopouští hráč, který úmyslně zdrží provedení volného kopu, kopu z rohu nebo vhazování míče, např. tím, že

  • před provedením kopu nebo vhozením míče zkrátí předepsanou vzdálenost tím, že předčasně vyběhne proti míči, nebo
  • provokuje soupeře, nebo vyvolává nebezpečí střetu s protihráčem úmyslným hraním míče poté, co rozhodčí přerušil hru.

 

Volným přímým kopem bude potrestáno družstvo, jehož hráč se dopustí některého z

následujících přestupků a to způsobem, který je podle rozhodčího nebezpečný, bezohledný anebo použije nepřiměřené síly:

a) kopne nebo pokusí se kopnout soupeře

b) podrazí soupeře, nebo se snaží nastavením nohy nebo skrčením pád soupeře způsobit

c) skočí na soupeře

d) vráží do soupeře nebezpečným způsobem, aniž se soupeř brání, nebo prudce vráží do

soupeře ramenem

e) napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře

f) uhodí nebo se snaží uhodit soupeře

g) na soupeře plivne

h) drží soupeře

i) strčí do soupeře

j) ohrozí nebo omezí soupeře skluzem, pokud nehrozí kontakt s hráčem soupeře je skluz dovolen. Nebezpečné hraní skluzem je v každém případě potrestáno žlutou kartou. Brankáři v pokutovém území je skluz umožněn bez trestu.

 

Volným nepřímým kopem bude potrestáno družstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:

a) hraje způsobem, který je možno považovat za nebezpečný, např. se pokouší kopnout do míče, který je v držení brankáře

b) není v kontaktu s míčem a přitom úmyslně brání soupeři ve hře (běhá mezi soupeřem a míčem nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi soupeřem a míčem

c) atakuje brankáře, kromě případů, kdy brankář hraje mimo vlastní pokutové území

d) brání brankáři v rozehrání míče rukama

e) v průběhu střídání vstoupí na hrací plochu dříve, než ji vystřídaný hráč opustí nebo na hrací plochu vstoupí nebo ji opustí na nesprávném místě

f) projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího

g) proviní se nesportovním chováním (např. se snaží soupeře zmást výkřikem přihraj, pusť apod., používá na hřišti sprostých slov ať už k sobě či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí obuvi pokračuje ve hře bez ní)

h) dopustí se jiného přestupku, který není přesně specifikován, ale kvůli němuž je hra

i) po výhozu brankáře přes půlku hřiště (pokud se míč nedotkne země nebo hráče před půlící čárou)

j) v případě tzv. „malé domu“, (nepřímý kop se kope z hranice pokutového území a zeď musí stát na čáře)

přerušena za účelem napomenutí nebo vyloučení hráče

 

Pokutový kop:

Při zahrávání pokutového kopu musí být dodrženy tyto zásady:

a) Míč musí stát v klidu a rozehrává se ze vzdálenosti 6 metrů od brankové čáry.

b) Hráč, který kop zahrává, musí být před tím, než dá rozhodčí pokyn k zahrání, zřetelně identifikován zvednutím ruky

c) Bránící brankář musí stát čelem do hřiště na své brankové čáře mezi brankovými tyčemi, dokud míč není ve hře (může pohybovat nohama a činit klamné pohyby tělem)

d) Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout mít dopředu a nesmí se míče dotknout podruhé dříve, než se míče dotkne kterýkoli jiný hráč. Míč je ve hře, když se pohne vpřed.

e) Ostatní hráči obou družstev zůstávají na hrací ploše mimo pokutové území nejblíže 6 metrů od brankové čáry a nejblíže 5 metrů od míče.

 

Tresty:

ŽK – první napomenutí, potrestaný hráč musí opustit hru na 2 minuty. Tým hraje tuto dobu v oslabení, po skončení trestné doby se hráč může vrátit do hry. Pokud potrestaný tým obdrží v oslabení branku, může se potrestaný hráč vrátit do hry. Pokud je ŽK potrestán brankář, je možné, aby za něho trest vykonal jiný hráč, tým však musí hrát 2 minuty v oslabení.

ČK – vyloučení, potrestaný hráč musí opustit hru na 2 minuty. Tým hraje tuto dobu v oslabení, po skončení trestné doby se hráč již nesmí vrátit do hry. Tým ho pro zbytek hry může nahradit jiným střídajícím hráčem, pokud hráče nemá hraje v oslabení. Pokud potrestaný tým obdrží v oslabení branku, může potrestaného hráče na hřišti nahradit jiný hráč z týmu. ČK = Pokuta 100Kč a automatický stop na 1 zápas. V případě hrubého porušení pravidel si organizátoři vyhrazují možnost udělit vyšší trest (až zákaz startu v probíhajícím soutěžním ročníku).

Hráč bude napomenut, jestliže:

a) v průběhu letmého střídání vstoupí na hrací plochu dříve než ji střídaný hráč opustí nebo na hrací plochu vstoupí z nesprávného místa

b) opakovaně porušuje pravidla hry

c) projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího

d) proviní se nesportovním chováním

e) úmyslně opustí hrací plochu mimo zónu pro střídání bez povolení rozhodčího

f) odmítá dodržet řádnou vzdálenost od míče při soupeřově rozehrání nebo se jinak snaží rozehrání zabránit

g) zmaří soupeři slibně se rozvíjející akci nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event. pokutový kop

h) zahraje rukou

i)brankář obdrží žlutou kartu za zásah rukou mimo pokutové území

Vyloučení hráče

Hráč bude vyloučen ze hry pokud se dopustí následujících přestupků:

a) proviní se nebezpečným faulem, zejména pokud se jedná o faul ve skuzu. Hraní ve skuzu je povoleno pouze na samotný míč. Jakýkoli kontakt ve skuzu i přes balon je trestán vyloučením hráče.

b) chová se hrubě nesportovně

c) používá urážlivých nebo hanlivých výroků

d) podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta)

e) evidentně chtěl plivnout na soupeře nebo jinou zúčastněnou osobu

f) zabrání soupeři ve skórování úmyslným zahráním rukou (kromě brankáře ve vlastním pokutovém území)

g) zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, event. pokutový kop

V případě vyloučení dvou a více hráčů hraje potrestané družstvo stále 3+1 a tresty druhého a dalšího vyloučeného se nastavuje.

 

Kontumace:

V případě kontumace je výše skóre 6:0 v neprospěch kontumovaného týmu.

Ostatní:

Když jedno z družstev zakopne balón, tak náhradníci tohoto mužstva musí pro tento balón doběhnout. Plátí, že zodpovědný za balon, je ten tým, jehož hráč vystřelil, nikoliv tým, jehož hráč míč poslední tečoval.

Kapitán:

Před utkáním stvrzuje podpisem, že hráči jeho týmu nastupují k utkání oprávněně (jsou na soupisce týmu), pokud tomu tak není, může kapitán využít výjimku v pravidle popsanou výše v bodu Start hráčů se kterou však musí souhlasit soupeřící tým. Jakékoliv připomínky či stížnosti na soupeřící tým, rozhodčího nebo okolnosti k nestandardnímu vedení utkání Jarov ligy uveďte do zápisu o utkání. Na jakékoliv stížnosti ex post (pokud nebudou v zápise) nemůže být brán zřetel!!!

DODRŽUJTE FAIR PLAY!!!!

Pravidla jsou aktualizované a platné od 15.10.2014

© Jarov Liga